Ana içeriğe atla →

JİESHUO EKRAN OKUYUCU KILAVUZU BÖLÜM 3 DEVAMI: HAREKET AYARLARI 1. KISIM

Son Güncelleme 15 Ağustos 2022

3.5.Hareket ayarları

Hareket ayarları, Jieshuo ekran okuyucunun hareket özellikleri, ekranda uygulanan hareket grupları, kullanılan hareket kısayolları ve bu gibi ayarlara ait seçenekleri içeren bir ayar grubudur.
Hareket ayarları, aşağıdaki ayar ve seçenekleri içerir:

3.5.1. Hareket Paketi

Jieshuo ekran okuyucu, birden fazla parmak hareketi paketinin yüklenmesine ve kullanımına izin vermektedir. Bu seçenek altında, kullanmakta olduğumuz mevcut parmak hareketi paketlerinin bir listesi bulunmaktadır. Listeden kullanmak istediğiniz parmak hareketi paketini çift tıklayarak seçin.

3.5.2. Seçilen parmak hareketi ayarları

Bu seçenek, seçmiş olduğumuz parmak hareketi ayarlarını yapabileceğimiz seçenekleri içermektedir. Seçeneğin adı, seçtiğimiz parmak hareketi paketinin adı şeklinde görüntülenmektedir. Bu seçeneği tıkladığımızda, ilgili pakette bulunan atama yapılmış parmak hareketleri listesi bulunmaktadır. Değiştirmek istediğiniz hareketi tıklayın ve görüntülenen listeden hareket için bir işlev seçin. Parmak hareketlerini düzenleme, ayrı bir bölüm olarak ele alınacağından, bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi o bölümde bulabilirsiniz.

3.5.3. Hareket Tanımları

Bu seçenek de seçmiş olduğumuz parmak hareketi paketine göre değişkenlik gösteren bir öğedir. Bu öğeyi çift tıkladığımızda, kullanmakta olduğumuz parmak hareketlerini ve onların atanmış oldukları işlevlerin bir listesini görebiliriz. Hangi parmak hareketini hangi işleve atadığınızı unuttuysanız, bu seçenek hatırlamanıza yardımcı olabilir.

3.5.4. Hareket Paketlerini yönet

Hareketleri yönet, Jieshuo ekran okuyucu ile kullandığımız parmak hareketi paketlerini, uygulamaya özgü parmak hareketlerini oluşturabileceğimiz, değiştirebileceğimiz, düzenleyebileceğimiz, silebileceğimiz ve paylaşabileceğimiz bir menüdür.
Burada birinci derecede önemli olan 2 seçenek vardır. Bunlardan bir tanesi “Hareket oluştur”, diğeri de “Uygulama hareketi oluştur” seçeneğidir. “Hareket oluştur” seçeneği yeni parmak hareketi paketi veya paketleri oluşturmamızı sağlarken, “Uygulama hareketi oluştur” seçeneği de uygulamalara özgü hareket ve paketleri oluşturmamıza izin vermektedir. Bu seçenek altında yine, daha önce oluşturduğumuz veya yüklediğimiz tüm parmak hareketi paketleri ve uygulamalara özgü parmak hareketleri bulunmaktadır. Bunlar üzerinde daha önceki menülerde tarif edildiği üzere, değişiklik yapabiliriz. Parmak hareketlerini oluşturma, kaydetme ve düzenleme gibi konuları “Hareketler” adı altında ayrı bir bölümde inceleyeceğimizden, bu tür ayrıntıları o bölüme havale ediyoruz.
Bu bölümde hareket oluşturma ve uygulamaya özgü hareket paketi oluşturmanın yanı sıra, mevcut paketlerimizi görüntüleyebilir, yönetebilir, düzenleyebilir, paylaşabilir, silebilir veya gönderebiliriz. Bunun için ilgili hareket paketi adının üzerine çift tıklayıp basılı tutun. Sil, Adlandır, Paylaş veya Gönder seçeneklerinden birini seçerek ilgili işlemi gerçekleştirin. Sil paketi silmemize, Adlandır pakete yeni ad vermemize, Paylaş paketi Jieshuo bulut sunucusuyla paylaşmamıza, Gönder de paketi cihazımızda mevcut paylaşım seçeneklerini kullanarak arkadaşlarımızla paylaşmamıza izin verir. Sil seçildiğinde “Tamam” düğmesiyle onay vererek paketi silebiliriz. Adlandır seçeneğini seçtikten sonra paketin yeni adını yazabileceğimiz bir ekran açılacaktır. Paylaş seçeneği seçilirse, yine paketimiz için bir isim yazmamız istenir, yazdıktan sonra “Tamam” düğmesini tıklayın. Gönder seçeneğini tıkladığımızda, cihazımızda bulunan paylaşım seçenekleri açılır. Bunlardan birini seçip göndereceğimiz kişi(ler)i veya cihaz(lar)ı çift tıklayıp gönderebiliriz.
Not: Uygulamaya özgü hareketler, Premium bir özellik olup, ücretsiz sürümde kullanılamamakta, kişiselleştirilememektedir.

3.5.5. Uygulamaya özgü Hareket paketi

Seçenek adının da gösterdiği üzere, bu ayar altında yüklemiş olduğumuz uygulamaya özgü parmak hareketi paketlerini görüntüleyebiliriz. Bu seçeneği tıkladığımızda, eğer daha önce kaydetmiş veya içe aktarmış olduğumuz uygulamaya özgü hareket paketleri görüntülenecektir. Her paket listede seçim kutusu şeklinde yer alıyor olup, işaretlediğimiz paketler kullanılabilir hale getirilmektedir. Kullanmak istediğimiz paketleri işaretledikten sonra “Tamam” düğmesini tıklayın.
Uygulamaya özgü hareketler, standart Android arayüzünde kullanmakta olduğumuz hareketlerin istenen uygulamalarda farklı işlevlere atanmasını ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Bu sayede, söz konusu parmak hareketi yalnızca ilgili uygulamada varsayılan olarak belirlenmiş işlevinin dışında kullanılabilmektedir. Bu durumu bir örnekle açıklayacak olursak, örneğin 2 parmakla sağa veya sola kaydırma standart Android arayüzünde sayfa değiştirme işlevini yerine getirirken, biz bu hareketi Youtube uygulamasında videoları ileri veya geri sarma işlevlerini yerine getirmek üzere atayabilir, bu sayede hareketi yalnızca Youtube uygulamasına özgü olmak üzere videoları ileri/geri sarmak için kullanırken, başka uygulamalar veya ana ekranda hareketi varsayılan işlevi olan sayfa değiştirme işlevini uygulamak için kullanabiliriz. Uygulamaya özgü hareketler konusu “Hareketler” bölümünde ayrıntılı olarak ele alındığından, bu konuyu oraya havale ediyoruz. Son olarak uygulamaya özgü hareketlerin Premium bir özellik olduğunu, bu yüzden ücretsiz sürüm kullanıcılarının bu özelliği kullanamadıklarını belirtmeliyiz.

3.5.6. Oyuncu modunu kullan

Oyuncu modu, Jieshuo ekran okuyucunun ilginç özelliklerinden biridir. Bu mod, özellikle oyunlar gibi tek tıklama ile kullanılması gereken uygulamalar için çift tıklamayı devre dışı bırakarak ekranı tek tıklama hareketleriyle kullanmayı sağlayan bir özelliktir. Oyun oynarken ekran okuyucuyu kapatmak istemiyorsunuz ancak oyunu da kolaylıkla oynamak istiyorsanız, bu öğeyi çift tıklayın. Oyuncu modunda açmak istediğiniz uygulamayı bularak seçili hale getirin ve tamam düğmesine basın. Seçtiğiniz uygulamayı açtığınızda ekran okuyucu konuşacaktır ancak ekranın tek tıklama hareketleriyle kullanıldığını göreceksiniz.Bir uygulamayı oyuncu modundan çıkarmak için, tekrar oyuncu modunu kullanı çift tıklayın, uygulamanın seçimini kaldırın ve tamam düğmesine basın.

3.5.7. Kısayol Hareket Ayarları

Kısayol hareket ayarları bölümünde, Jieshuo ekran okuyucuda sağ kısayol ve sol kısayol şeklinde adlandırılan kısayol hareketlerine ilişkin bazı ayarlar yapılabilmektedir.
Kısayol hareketlerinden bahsetmeden önce, kısayol hareketlerinin çalışma mantığından biraz bahsetmek gerekmektedir.
Jieshuo ekran okuyucunun hareket düzeninden, kurulum konusunu anlatırken biraz söz etmiştik. Varsayılan olarak aşağı-yukarı kaydırma şeklinde belirlenmiş olan Jieshuo’nun dolaşma hareketleri, Voice Over veya TalkBack gibi ekran okuyucuların sağdan sola dolaşma yöntemine aşina kullanıcılara pek kullanışlı gelmemektedir. Bu nedenle, hareket düzenini aşağı-yukarı yerine sağa-sola olarak kullanmak isteyen kullanıcılar için hareket düzeninin değiştirilmesine izin veren bir işlev geliştirilmiştir. Hareket düzeni aşağı-yukarı olarak seçildiyse, sağa-sola kaydırma hareketleri ekranda gezinme yerine belli işlevleri yerine getirmek üzere belirlenmiş, bu kısayol hareketlerine çağrı yanıtlama veya sonlandırma, iki düğmeli iletişim pencerelerinde (iptal ve tamam gibi) bu düğmelerin doğrudan kısayol hareketleriyle tıklanması gibi işlevler eklenmiştir. Kullanıcı aşağı-yukarı gezinme yerine sağa-sola gezinmeyi tercih ederse, kısayol hareketleri aşağı-yukarı olarak değişmekte, yukarıda sözünü ettiğimiz işlevler aşağı-yukarı kaydırma kısayol hareketleri ile gerçekleştirilmektedir. Şunu da belirtmek gerekmektedir ki, bu hareketler özel hareketleri düzenle menüsünden farklı kısayol hareketlerine atanarak da kullanılabilmektedir.
Bu seçenek altındaki işlev ve öğelere kısa kısa göz atalım:

3.5.7.1. Listelerde hızlıca dolaşmak için kaydırma kısayollarını kullan, seçim kutusu

Bu seçim kutusu, varsayılan sağa-sola kaydırma tuşlarını kullanarak uzun listelerde hızlıca gezinmemizi sağlamaktadır. Ancak işlevin pek tutarlı çalıştığı söylenemez. Özellikle uzun listelerde öğe atlamasının minimum düzeyde olması için bu seçim kutusunun işaretli olmaması önerilir.

3.5.7.2.    Sol Kısayol Ayarları

Sol kısayol ayarları, sol kısayol hareketine atanmış hareketleri görüntüleyebileceğimiz, yeni hareketler ekleyebileceğimiz bir alandır.
Sol kısayol hareketine bir işlev eklemek için, işlev ekleyeceğimiz uygulamadaki işlev adını kopyalamamız gerekmektedir. Örneğin telefon uygulamasında çağrı sonlandırmayı ekleyeceğiz. Bunun için önce telefon uygulamasına giderek çağrıyı sonlandırmak için ekrandaki çağrı sonlandırma butonuna ait metni kopyalamamız gerekiyor. Buton adını kopyaladıktan sonra, Jieshuo ayarlarına giderek önce hareketleri, sonra kısayol hareket ayarlarını tıklıyoruz. Sol kısayol ayarlarını tıkladıktan sonra “Ekle” düğmesini tıklayarak açılan ekrandaki yazma alanına kopyaladığımız metni yapıştırıyoruz ve tamam düğmesini tıklıyoruz. Böylece telefon uygulamamızda sol kısayol hareketini çağrıyı sonlandırmak için kullandığımızda arama sonlandırılacaktır. Sol kısayol hareketine eklenmiş bir işlevi silmek için çift tıklayıp basılı tutun. Gelen onay ekranında “tamam” düğmesini tıklayın. Bir işlevi düzenlemek için çift tıklayın. Buradaki metin alanına işlev adını yazın veya kopyalayarak “tamam” düğmesini tıklayın.

3.5.7.3.    Sağ Kısayol Ayarları

Sağ kısayol ayarları, sağ kısayol hareketine atanmış hareketleri görüntüleyebileceğimiz, yeni hareketler ekleyebileceğimiz bir alandır.
Sağ kısayol hareketine bir işlev eklemek için, işlev ekleyeceğimiz uygulamadaki işlev adını kopyalamamız gerekmektedir. Örneğin telefon uygulamasında çağrı sonlandırmayı ekleyeceğiz. Bunun için önce telefon uygulamasına giderek çağrıyı sonlandırmak için ekrandaki çağrı sonlandırma butonuna ait metni kopyalamamız gerekiyor. Buton adını kopyaladıktan sonra, Jieshuo ayarlarına giderek önce hareketleri, sonra kısayol hareket ayarlarını tıklıyoruz. Sağ kısayol ayarlarını tıkladıktan sonra “Ekle” düğmesini tıklayarak açılan ekrandaki yazma alanına kopyaladığımız metni yapıştırıyoruz ve tamam düğmesini tıklıyoruz. Böylece telefon uygulamamızda sağ kısayol hareketini çağrıyı sonlandırmak için kullandığımızda arama sonlandırılacaktır. Sağ kısayol hareketine eklenmiş bir işlevi silmek için çift tıklayıp basılı tutun. Gelen onay ekranında “tamam” düğmesini tıklayın. Bir işlevi düzenlemek için çift tıklayın. Buradaki metin alanına işlev adını yazın veya kopyalayarak “tamam” düğmesini tıklayın.

3.5.7.4.    ,Düzenleme modunda önerilen sözcükleri hareketlerle seç, seçim kutusu

Premium bir özellik olan bu işlev, metin girerken önerilen sözcükler arasında hareketlerle dolaşmayı mümkün kılmaktadır. Advanced Braille Keyboard gibi Braille klavyelerle çalışmamaktadır. Önerilen sözcükler ve metin tahmini gibi işlevler açıldığında Jieshuo ekran okuyucu bazı klavyelerde istendiği gibi çalışmadığından, bu işlevler her klavye ve telefonda arzu edildiği şekilde işlev görmeyebilir.

3.5.7.5.    Her ekranda hareketle yanıtlayıp kapatmaya izin ver, seçim kutusu

Özellikle “Çok parmaklı” hareketlerin kullanılabilir olması ile, 2 parmakla çağrı yanıtlayıp sonlandırma işlevi tüm kullanıcıların kullanımına sunulmuştur. Bu işlevin, tüm ekranlarda kullanılabilir olması için bu seçim kutusunu işaretleyin.

Görüntüleme: 37

Yazar Hakkında

Ömer Yeşiltaş

2019'da Android dünyasına geçiş yaparak bugün birçok görme engelli tarafından beğeniyle kullanılan Jieshuo ekran okuyucu ve Advanced Braille Keyboard klavye uygulamalarını Türkçe'ye çevirmiştir.

Kategori: Kılavuzlar

Yorumlar

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir