Ana içeriğe atla →

JİESHUO EKRAN OKUYUCU BÖLÜM 3 DEVAMI: İÇERİK SESLENDİRME AYARLARI

.İçerik Seslendirme ayarları, ayar grubu

İçerik seslendirme ayarları, Jieshuo ekran okuyucunun ekran içeriklerini nasıl seslendireceğini belirleyebildiğimiz, listeler, dinamik ekran içerikleri, sözcüklerin fonetik olarak okunmaları, etiketlerin algılanması ve ekran ipuçları gibi içerik ayrıntılarına ilişkin ayarları düzenleyip değiştirebileceğimiz bir ayar grubudur. Bu grup altında,

İpuçları

. Liste eylemleri

Etiketler

Dinamik İçerikler

Otomatik Okuyucu ayarları

Ekran Durum Bildirimi

Karakter ve Fonetik

İçerik Filtreleme

Kullanıcı Sözlüğü ile ilgili 2 seçim kutusu ve

Kullanıcı Sözlüğü Ayarları

Bulunmaktadır.

3.6.1. İpuçları, ayar grubu

İpuçları, genellikle yeni Android kullanıcıları veya Jieshuo’yu yeni kullanacaklar için belirli sesli bilgileri sağlamaktadır. Yeni kullanıcılar için çok yararlı olabileceğini kabul etmekle beraber, ileri düzey kullanıcılar bu tür ipucu bildirimlerini gereksiz konuşmalar olarak algılayıp kapatmaktadırlar. Özellikle ekran okuyucu kullanımına alıştıktan sonra bunları kapatmak tavsiye edilir. Çünkü kullanım esnasında ekstra bilgilendirme ile kullanımı yavaşlatmaktadır.

3.6.1.2. Kullanım İpuçlarını Oku, seçim kutusu

Bu seçim kutusu, ekran okuyucunun odaktaki öğe hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapmasını sağlamak için etkinleştirilebilir. Ekran okuyucu, bir öğe üzerinde “etkinleştirmek için çift tıklayın, uzun basmak için çift tıklayıp basılı tutun” gibi öğe ile etkileşime girmeyi gerektiren bazı işlevleri seslendirir. Bu ipuçları, yukarıda da değinildiği üzere, yeni kullanıcılar için yararlı olabilir. Ancak hızlı ve akıcı bir kullanım için ekran okuyucu kullanımına gerekli aşinalık kazanıldıktan sonra kapatılması önerilir. Zira ekran dolaşımını ve akıcılığı ekstra konuşmalarla etkilemektedir. İpuçlarının seslendirilmesini kapatmak için bu seçim kutusunun işaretini kaldırın.

3.6.1.3. Düğüm Modunda Öğeler arasındaki İlişkileri oku, seçim kutusu

Önceki bölümlerimizde düğüm modundan söz etmiştik. O nedenle düğümler ve düğüm moduyla ilgili detaylar için oraya başvurabilirsiniz. Düğüm modunda, iki düğüm arasındaki ilişkileri, düğüm ayrıntıları, değerleri veya özellikleri duymak isterseniz, bu seçim kutusunu işaretleyin. Düğüm modunu kullanmıyorsanız, bu seçim kutusunun işaretsiz olduğundan emin olun.

3.6.1.4. Arayanı Otomatik Bildir, seçim kutusu

Aslında bu seçim kutusu adı ve yanındaki açıklama kendi işlevini açıklamaktadır. Gelen bir arama esnasında kimin aradığının veya arayanın numarasının sesli okunması için bu seçim kutusu işaretli olmalıdır.

3.6.1.5. Arama Sonunda Süreyi Bildir, seçim kutusu

Symbian işletim sistemli Nokia telefon kullanıcıları, her arama sonunda kaç dakika veya saniye konuşulduğu bildirimini aldıklarını hatırlayacaklardır. Bu seçim kutusu, arama sonunda arama süresinin otomatik olarak bildirilmesi için işaretlenebilir. Eğer arama sonunda sürenin otomatik okunmasını istemiyorsanız, bu seçim kutusunu işaretlemeyin.

3.6.1.6. Ses Ayarlanırken Yüzdeleri Seslendir, seçim kutusu

Ses tuşları kullanılarak cihazın sesi açıldığında veya kısıldığında, ekran okuyucu ses seviyesi yüzdesini seslendirebilir. Eğer ses düzeyinin “Yüzde 10, yüzde 20” gibi seslendirilmesini isterseniz, bu seçim kutusunu işaretleyin.

3.6.1.7. Pencere Değiştiğinde Tüm Pencere İçeriğini Oku, seçim kutusu

Bulunduğunuz pencereden başka bir pencereye geçtiğinizde ekran okuyucunun tüm içeriği otomatik olarak seslendirmesini isterseniz, bu seçim kutusunu işaretleyin. Ancak her pencerede düzgün çalışmayabileceğini göz önünde bulundurunuz.

3.6.1.8. Harici Klavye Tuş Yankısı, seçim kutusu

Harici klavye ile yazarken tüm tuşların ekran okuyucu tarafından seslendirilmesini isterseniz, bu seçim kutusunu işaretleyin. Ancak bazı durumlarda tuşların seslendirmesi ekran mesajlarının çok geç seslendirilmesine veya hiç seslendirilememesine yol açabilmektedir. Örneğin zamanı öğrenmek için ctrl+T tuş kombinasyonunu kullandığınızı varsayalım, tuşlara bastığınızda ekran okuyucu “ctrl+t” şeklinde tuşları seslendirecektir ve zamanı ya çok geç seslendirecektir veya hiç seslendiremeyecektir. Bu nedenle mümkünse bu seçim kutusunu işaretlemeyin.

3.6.2. Liste Seslendirme Ayarları, ayar grubu

Bu ayar grubu, Jieshuo ekran okuyucunun listeleri nasıl ele alacağının belirlendiği seçenekleri içermektedir. Liste dolaşımı, özellikle sağa/sola kaydırarak gezinme kullanılırken bazen ekran okuyucular tarafından düzgün bir şekilde işlenememektedir. Çok fazla öğe içeren listeler, ekran kaydırılırken düzgün görüntülenememekte veya bazı öğeler atlanabilmektedir. Bu nedenle, ekran okuyucular, listelerin ele alınması ve işlenmesine ilişkin bazı ayarlar vasıtasıyla liste dolaşımını daha esnek hale getirmeye çalışmaktadır.

Liste Seslendirme ayar grubundaki seçeneklerin tamamı seçim kutularından oluşmaktadır.

Birinci seçeneğimiz olan “Liste Öğelerini Numaralandır” seçim kutusu, kendisinden sonraki birkaç seçim kutusunun da seçilebilir olmasını sağlayan bir tür anahtar vazifesi görmektedir. Bu seçim kutusu işaretlendiğinde, listeleri 2 parmakla aşağı veya yukarı kaydırdığımızda hangi öğeler arasında bulunduğumuz numaralandırarak okunur. Örneğin 20 öğe bulunan bir listede, 2 parmakla aşağı kaydırırsak, ekran okuyucu 5 ile 16. Öğeler arasında olduğumuzu ve listede 20 öğe bulunduğunu okuyabilir. Bu şekilde listenin hangi noktasında bulunduğumuzu ve toplam liste öğesi sayısını öğrenmiş oluruz.

Diğer seçeneğimiz olan “Listeleri kaydırırken öğe numaralarını oku” seçim kutusu, “liste öğelerini numaralandır” seçim kutusuna bağlı olarak etkin veya devre dışı olabilen bir özelliktir. Liste öğelerini numaralandır işaretli ise, bu seçim kutusu da işaretlenebilir duruma gelir, işaretli değilse, bu seçim kutusu değiştirilemez. Bu seçim kutusu, listeleri 2 parmakla hızlıca kaydırırken ekranda görünen liste öğesi numaraları hızlıca seslendirilir. Örneğin 20 öğeli bir listede hızlı kaydırma yaptığımızda, önce 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 gibi odağın hızlıca geçtiği liste öğelerinin numaraları seslendirilir, sonrasında da hangi öğelerin arasında bulunduğumuz okunarak toplam liste öğelerinin sayısı okunur.

Bu gruptaki son seçeneğimiz listeler kaydırılırken görünür tüm liste içeriğini oku seçeneğidir. Bu seçeneğin tam işlevi bilinmiyor. Bundan sonra gelen ve “Mevcut Liste Odağını Kilitle” seçim kutusu, açıklamasında: Listeler kaydırıldığında, en son liste odağı otomatik olarak kilitlenir diye belirtiliyor. Bu işlev, listeleri kaydırsak da en son liste odağının kilitlenmesini sağlar. Ancak beklendiği gibi çalışmamaktadır ve işaretlendiğinde satırların bir kısmı okunmamaktadır. O nedenle şimdilik bu seçim kutusunu işaretlememenizi öneririz.

 

3.6.3. Etiketler, ayar grubu

Bu ayar grubu altında, öğe etiketlerine ilişkin seçenekler yer almaktadır. Şimdi bunları kısaca inceleyelim:

Pencere başlıklarını otomatik oku, seçim kutusu

Bu seçim kutusu, bulunduğumuz pencere başlıklarının ekran okuyucu tarafından seslendirilmesini sağlamaktadır. Yeni bir uygulama açtığımızda veya mevcut bir uygulamaya geçiş yaptığımızda, bu seçim kutusu işaretli olduğunda uygulama başlığı Jieshuo tarafından otomatik olarak seslendirilecektir. Eğer herhangibir pencere başlığı bulunmuyorsa, odaktaki ilk öğe okunacaktır.

Web öğesi türlerini oku, seçim kutusu

Bu seçim kutusu, webde dolaşırken tüm öğe türlerinin “bağlantı, başlık, düğme, liste öğesi, form alanı, yer işareti, resim, yazma alanı” gibi ekran okuyucu tarafından seslendirilip seslendirilmeyeceğini belirler. Bu seçim kutusu işaretlenmediğinde, yalnızca bağlantılar, başlıklar ve düğmeler gibi önemli öğe türleri seslendirilecektir.

Öğe etiketlerini tahmin et, seçim kutusu

Görme engelli bir kullanıcının mobil işletim sistemini sorunsuz bir şekilde kullanabilmesi için görsel öğelere metin etiketleri eklenmesi gerekmektedir. Birçok uygulamada söz konusu öğeler etiketlenmiş olduğu halde, etiketlenmemiş öğelere sahip uygulamalar da hala mevcuttur. Bu uygulamalardaki etiketlerin etiket görseline dayalı olarak ekran okuyucu tarafından tahmin edilerek seslendirilmesi için, bu seçim kutusunu işaretleyebilirsiniz. Örneğin etiketlenmemiş bir “ara” düğmesi, bu seçim kutusu işaretlenmediğinde yalnızca “düğme” olarak seslendirilirken, seçim kutusu işaretlendiğinde “ara düğmesi” şeklinde seslendirilecek ve düğmenin işlevinin anlaşılması sağlanacaktır.

Etiketsiz kontrolleri numaralandır, seçim kutusu

Bu seçim kutusu, etiketi bulunmayan öğelerin ekran okuyucu tarafından numaralandırılıp numaralandırılmayacağını ifade etmektedir. Özellikle “liste” ayarlarında ekran öğelerinin numaralandırılmasına değinilmişti. Ekran okuyucu, liste öğelerine sıra numaraları vererek her liste öğesini numaralarıyla birlikte seslendirebilmektedir. Bir liste öğesi etiketsiz ise, yani metin etiketi eklenmemiş ise, bu seçim kutusunu işaretlediğimizde bu etiketsiz öğelere de sıra numarası verilir. İşareti kaldırdığımızda ise etiketsiz öğeler numaralandırılmaz.

3.6.4. Dinamik içerekler, ayar grubu

Bu ayar grubu altında, ekrandaki dinamik öğelerle ilgili bazı seçenekler bulunmaktadır. Dinamik öğe ile kastedilen, sürekli değişen, güncellenen ekran seçenekleridir. Şimdi buradaki seçeneklere kısa kısa göz atalım.

Aşama Çubuğu Değişikliklerini Bildir, seçim kutusu

Aşama çubukları, bir işlemin yüzdelik olarak gösterildiği, belirli aralıklarla değişen ekran öğeleridir. Bu tür aşama ilerlemelerinin otomatik olarak bildirilmesi, bu seçim kutusu sayesinde sağlanabilir. İşaretlediğimizde aşama çubuğu değişiklikleri otomatik olarak seslendirilir. Ancak bu durumun sürekli araya girerek mevcut seslendirmeyi bölebileceğini unutmayın.

Odak Öğesi Değişikliklerini Bildir, seçim kutusu

Aşama çubuklarına benzer şekilde, devam eden işlemler esnasında veya sürekli değişen, dinamik bir içeriğe sahip olan uygulamalarda, odak öğesi sürekli güncellenebilmektedir. Bu güncellemelerin ekran okuyucu tarafından otomatik olarak seslendirilmesi için bu seçim kutusu kullanılabilir. Ancak bu durumun da mevcut ekran okuyucu seslendirilmelerini bölerek işlemlerimizi sekteye uğratabileceğini hatırda tutmak gerekir.

Pencere İçerik Değişikliklerini Bildir, seçim kutusu

Doğrudan odak öğesi olmayıp mevcut pencerenin herhangibir yerinde gerçekleşen anlık değişiklikler ve güncellemelerin otomatik olarak seslendirilmesini istiyorsak, bu seçim kutusunu kullanabiliriz. Yukarıda da ifade edildiği üzere, bu durum, mevcut işlemimizi sekteye  uğratabilir.

3.6.5. Otomatik Okuyucu Ayarları, ayar grubu

Bu ayar grubu, özellikle mesajların liste şeklinde sıralandığı Telegram gibi uygulamalarda gelen mesajların otomatik olarak seslendirilmesine ilişkin bazı seçenekleri içermektedir. Bu kısımda 3 seçenek bulunmaktadır. Birincisi “QQ mesajlarını otomatik oku” seçim kutusudur ki, meşhur QQ uygulamasından alınan mesajların otomatik okunmasını belirlemektedir. QQ uygulaması Çince dışında başka bir dilde kullanılamadığından bu seçenek bizi ilgilendirmemektedir.

İkinci seçeneğimiz olan “Otomatik Okuma için Program Seçin” ise, mesajların otomatik seslendirileceği uygulamaları seçebileceğimiz bir liste açmaktadır. Bu listeden ilgili uygulamayı seçerek mesajların otomatik okunmasını sağlayabiliriz. Fakat bu işlevin tam olarak çalıştığı konusunda kesin bilgiler bulunmamaktadır. Telegram ile yapılan denemelerde sonucun olumsuz olduğu görülmüştür.

Son seçeneğimiz ise “otomatik okuma kara listesi”dir. Bu seçenek tıklandığında karşımıza “oluştur” seçeneği çıkar. Burada “oluştur” seçeneğini tıkladıktan sonra bir uygulama seçerek istediğimiz uygulamayı kara listeye ekleyebiliriz. Aslında buradaki  amaç bir uygulamanın otomatik okuma dışında tutulmasını sağlamak, yani o uygulamadan gelen mesajların otomatik okunmasını engellemektir. Ancak bu işlevler ayrıntılı olarak test edilememiştir.

3.6.6. Ekran Durum Bildirimi, ayar grubu

Bu ayar grubu altında ekranın kilitlendiğinin ve kilidin açıldığının otomatik olarak bildirilmesini ayarlayabileceğimiz 2 seçenek bulunmaktadır. “Kilit açıldığında bildir” seçim kutusu, ekran kilidi açıldığında seslendirilmesini sağlarken, ikinci seçeneğimiz olan “ekran kilitlendiğinde bildir” seçim kutusu, ekranı kilitlediğimizde ekran okuyucunun bunu seslendirmesini sağlamaktadır. Her iki seçim kutusu işaretli olduğunda ekranın açılması ve kilitlenmesi sesli olarak okunur.

3.6.7. Karakter ve Fonetik, ayar grubu

Bu ayar grubu, karakter ve sözcüklerin seslendirilmesine dair bazı seçenekleri içermektedir.

Açıklama modunda önce metni oku, seçim kutusu

Bu seçim kutusunun işlevi tam olarak bilinmemektedir. Açıklama moduyla kastedilenin de ne olduğunu kestiremiyoruz. Bu seçenek varsayılan olarak işaretli gelmektedir.

İkinci seçeneğimiz olan “Latin karakterlerin sıra numaralarını oku” seçim kutusu, bizce pek de gerekli olmayan bir işlevdir. Bu seçenek işaretlendiğinde, karakter karakter dolaşırken harflerin alfabedeki sıra numaraları okunmaktadır. Yani örneğin “l” 12. Harf ise, “”L, Lüleburgaz, Büyük harf L 12. Harf” şeklinde seslendirmektedir. Yukarıda da belirttiğim üzere gereksiz konuşma kalabalığı olduğundan bana gereksiz geliyor. Bunu kullanışlı bulanlar bu seçim kutusunu işaretleyebilirler.

Bundan sonraki  seçeneğimiz, “Büyük harfleri oku” seçim kutusudur. “Büyük harfleri oku” işaretlendiğinde karakter karakter dolaşırken bir harf büyük ise “büyük harf” şeklinde seslendirmektedir. Küçük harflerde ise yalnızca harf seslendirilir. Bu seçneğin işareti kaldırılırsa, karakter karakter dolaşıldığında yine büyük harfler “büyük harf” şeklinde bildirilir, küçük harfler de “küçük harf” olarak seslendirilir. Ancak bu seçenek işaretlendiğinde fonetik seslendirme çalışmamaktadır. Yani aslında bu seçenek gerekli bir seçenek değildir. O nedenle bunu işaretlememeniz önerilir.

Son seçeneğimiz olan “Sözcükleri fonetik olarak oku” seçeneği, yine karakter dolaşımı esnasında karakterlerin “Adana, Bolu, Ceyhan” şeklinde kodlanmasını sağlayan bir seçenektir.

Not: Bu seçenek işaretli olsa da, yukarıda anlatılan “Büyük harfleri oku” seçeneği işaretli olursa harfler fonetik olarak kodlanmaz. Fonetik kodlamanın düzgün çalışması için “Büyük harfleri oku” seçeneğinin işaretini kaldırmak gerekmektedir.

 

3.6.8. İçerik Filtreleme, ayar grubu

İçerik filtreleme ayar grubu, ekran okuyucu tarafından filtrelenmesi gereken veya göz ardı edilmesi gereken içerikleri belirleyebileceğimiz bir seçenek grubudur. Şimdi buradaki seçenekleri kısa kısa inceleyelim:

3.6.8.1. İçerik Kara Listesi, ayar grubu

İçerik kara listesi, seslendirilmesini istemediğimiz içerikleri kara listeye ekleyebileceğimiz bir bölümdür. Burada oluştur seçeneğini tıklayarak kara listenin etkin olacağı bir uygulama seçiyoruz. Uygulamayı seçtikten sonra karşımıza uygulamanın adı, iptal ve ekle düğmelerinden oluşan bir ekran gelmektedir. Burada ekle düğmesini tıklayarak açılan yazma alanına filtrelemek istediğimiz içeriği girip tamam düğmesini tıkladığımızda ilgili içeriği seçmiş olduğumuz uygulamada kara listeye eklemiş oluruz. Ancak defalarca kara liste denemelerime rağmen bu işlevinn beklendiği üzere çalışmadığını gördüm. Ekleme işlemini tamamladığımızda oluşturduğumuz kara listelerin bir listesini içeren ekrana döneriz. Bu ekranda kara liste oluşturduğumuz uygulamalar ve oluştur düğmesi bulunmaktadır. Bu uygulamalardan birini tıklarsak uygulamaya eklediğimiz içerik ve yine yeni içerik ekleyebileceğimiz ekle düğmesinin yer aldığı ekran açılacaktır. Bu ekranda eklemiş olduğumuz içeriği çift tıklayıp uzun bastığımızda, sil iletişim kutusu açılır. Sil düğmesini tıklayarak içeriği silebilir. İçeriği tıkladığımızda ise içeriği düzenleme penceresi açılacaktır. Buradaki işlemlerimizi tamlayarak geri yapabiliriz ve tekrar içerik kara listesi ekranına geliriz. İçerik kara listesi eklediğimiz uygulamalardan birini çift tıklayıp uzun bastığımızda yine sil iletişim kutusu açılacaktır. Sil düğmesini tıklayarak bu içerik kara listesini tamamen silebiliriz.

3.6.8.2. İstenmeyen Öğeleri Filtrele, seçim kutusu

“İstenmeyen Öğeleri Filtrele” seçim kutusu, filtreleme işlemlerimizin etkin olması için işaretlenmesi gereken anahtar işlevini görmektedir. Yani bu seçim kutusu ile filtreleme etkinleştirilip devre dışı bırakılabilir.

3.6.8.2. Web Sayfalarında Resimleri Filtrele, seçim kutusu

“Web Sayfalarında Resimleri Filtrele” seçim kutusu, web dolaşımı esnasında alternatif açıklamaları bulunmayan resimlerin filtrelenmesini sağlayan bir seçenektir.

3.6.8.3. Gelişmiş Web İçeriği Filtreleme, seçim kutusu

“Gelişmiş Web İçeriği Filtreleme” seçim kutusu, öğenin açıklamasına göre bizim pek işimize yarayacak bir işlev değildir. Bu seçenek, Çince olmayan öğelerin filtrelenmesini sağlayan bir işlev olup, açıkçası doğru çalışmadığına inandığımız bir başka işlevdir. Zira bu seçeneği işaretleyerek Türkçe veya İngilizce web sayfalarında dolaştığımızda herhangibir filtreleme gerçekleşmemektedir. Belki de sayfada Çince içerik bulunmadığından çalışmamış olabilir. Sonuç olarak bu seçeneğin bizlerle alakası bulunmamaktadır.

3.6.9. Kullanıcı Sözlüğü Kullan, seçim kutusu

Kullanıcı sözlüğü, ekran okuyucular ve sentezleyicilerle uğraşanlar için tanıdık bir işlev adıdır. O nedenle bu işlevin uzun uzun açıklamasına girişmeyeceğiz. Yalnızca, kullanıcı sözlüğü ile bir kelimenin telaffuzunu istediğimiz gibi değiştirebileceğimizi belirteceğiz. Özellikle yabancı sözcüklerin doğru telaffuz edilmesi için bu işlev oldukça kullanışlıdır. Kullanıcı sözlüğü işlevini kullanmak için bu seçim kutusunun işaretli olması gerekmektedir.

3.6.10. Sözlük Girdilerini Değiştirirken Düzenli İfadeler Kullan, seçim kutusu

Düzenli ifadeler veya kurallı ifadeler, Wikipedi kaynağına göre: Bilişim alanında düzenli ifadeler veya kurallı ifadeler, ele alınan metindeki kimi katarların kısa yoldan ve esnek bir biçimde belirlenmesini sağlar. Bu katarlar belli karakterler, kelimeler veya karakter örüntüleri olabilir. Düzenli ifadeler, bir biçimsel dil kullanarak yazılır ve bir düzenli ifade işleyici tarafından yorumlanır. Bir düzenli ifade işleyici, ya ayrıştırıcı üreteci olarak hizmet eden ya da metni inceleyip verilen tarife uygun kısımlarını belirleyen bir programdır.

Anlaşılacağı üzere, sıradan kullanıcıyı pek ilgilendiren bir konu değildir. Yukarıdaki tanımı, yalnızca kısa bir bilgi olması amacıyla ekledim. Bu seçim kutusunun işaretli olması sözlük işlevinin çalışması için gereklidir.

3.6.11. Kullanıcı Sözlüğü Ayarları, ayar grubu

Bu bölüm, kullanıcı sözlüğüne yeni girdiler ekleyebileceğimiz ve mevcut sözlük girdilerini düzenleyebileceğimiz bir alandır. Burada hiçbir girdi bulunmuyorsa yalnızca “ekle” düğmesi yer alır. Ekle düğmesini tıklayarak yeni sözlük girdisi oluşturabiliriz. Ekle düğmesi tıklandıktan sonra 2 metin alanının bulunduğu bir kısım açılacaktır. Bunlardan ilk alana telaffuzunu değiştirmek istediğimiz orijinal kelimeyi, ikinci alana ise istediğimiz telaffuzu yazmamız gerekmektedir. Örneğin “book” kelimesinin “buk” şeklinde telaffuz edilmesini istediğimizi varsayalım. Bu durumda ilk alana “book” kelimesini yazıldığı şekliyle yazdıktan sonra ikinci alana düzgün telaffuzu, yani “buk” yazarak ekle düğmesini tıklıyoruz. Artık “book” kelimesi ekran okuyucu tarafından her yerde “buk” şeklinde telaffuz edilecektir.

Girdi ekleme işleminden sonra tekrar kullanıcı sözlüğü ayarları ekranına döneriz. Eklemiş olduğumuz sözlük girdisini burada görebiliriz. Bu girdinin üzerine tıklarsak, girdiyi düzenleme ekranı açılacaktır. Girdiyi çift tıklayıp uzun bastığımızda da sil iletişim kutusu gelecektir, tamam düğmesini tıklayarak girdimizi silebiliriz.

Görüntüleme: 56

Yazar Hakkında

Ömer Yeşiltaş

2019'da Android dünyasına geçiş yaparak bugün birçok görme engelli tarafından beğeniyle kullanılan Jieshuo ekran okuyucu ve Advanced Braille Keyboard klavye uygulamalarını Türkçe'ye çevirmiştir.

Kategori: Kılavuzlar

Yorumlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir